Events

Aankomende events

26 nov 2019 | Voeding Nu Jaarcongres 2019

Diëtisten werken vaak volgens de Schijf van Vijf maar in hoeverre volstaan de klassieke richtlijnen nu steeds meer onderzoeken nieuwe inzichten laten zien? Onderzoeken op het gebied van koolhydraten en genenonderzoek bijvoorbeeld. Welke nieuwe diagnoses en behandelmogelijkheden kunnen diëtisten, gewichtsconsultenten en leefstijlcoaches meenemen in hun adviezen? Tijdens dit nieuwe jaarevenement van Voeding Nu op dinsdag 26 november 2019 bereiden we u voor op de toekomst van het voedingsadvies en de rol die diëtisten en andere voedings(des)kundigen hierin vervullen. Na een plenaire lezing zijn er drie parallelsessierondes over de thema’s: koolhydraten, personalized nutrition en de praktijk van de diëtist, zorgvuldig opgebouwd met een theoretische introductie, casussen en interactieve workshops.

Datum: 26 november, Locatie: Green Village, Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein

Programma >
Aanmelden >
Vragen?

28  nov 2019 | Food Safety Event

Voedselveiligheid researchHet Food Safety Event van VMT is dé jaarlijkse bijeenkomst waar u op het gebied van voedselveiligheid kennis kunt uitwisselen en netwerken. Van microbiologische risico’s, contaminanten tot crisismanagement en recalls. Dit jaar zal er op het event extra aandacht zijn voor Listeria Monocytogenes, opkomende voedselveiligheidsrisico’s, vreemde productdelen voorkomen, wat te doen bij een recall, food safety management in de fabriek, reductie van acrylamide in bakproducten. 28 november, locatie nader bekend. Aanmelden is binnen enkele weken mogelijk via deze site.  Voor vragen over dit event kunt bij deze adressen terecht.

VMT Events 2020 ‘save the dates’

7 apr 2020 | Food Future Event

Eat Art food future 1.jpgDe foodsector staat voor enorme uitdagingen. Het voedselsysteem moet duurzaam en circulair worden. Er moet meer ruimte komen voor plantaardige voeding, minder voedselverspilling, meer verser, minder bewerkt eten en duurzamere productie. Hoe gaat de voedingsindustrie hierop in spelen? Wat wordt er van leveranciers, producenten en retailers verwacht? Wat gaan zij er uiteindelijk mee doen? Dit soort vraagstukken komen tijdens het programma aan bod. 7 april 2019, locatie nader bekend. Aanmelden kan vanaf november 2019.  Voor vragen over dit event kunt bij deze adressen terecht.

Eerdere events:

20 jun 2019 | Food Law Event

Klik hier om het programma terug te zien. De presentaties van het event vindt u hier.

Bekijk enkele lezingen terug van eerdere VMT events

Marian Geluk, Food Future Event april 2019 over productverbetering en voedselkeuzelogo

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kondigde op het Food Future Event op 9 april aan dat er eind 2019, begin 2020 een voedselkeuzelogo ligt. Wordt dat de bewierookte Nutri-Score? Blokhuis houdt zich op de vlakte. Ook de voedingsindustrie heeft nog geen keuze gemaakt. Eerst maar eens een gedegen afweging van de voor- en nadelen van de verschillende logo’s en een kosten-batenanalyse maken, stelt Marian Geluk van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Mr. W. Sorgdrager, voorzitter Commissie Fipronilonderzoek, Food Safety Event november 2018. Voormalig procureur-generaal, minister van justitie en lid van de Raad van State

Zoals zo vaak bij een incident, is er door de betrokken actoren niet optimaal gehandeld. Uit die fouten of nalatigheden zijn lessen voor de toekomst te trekken. Het is zaak dat daaraan ook gevolg wordt gegeven. Niet zozeer door weer allerlei nieuwe regels te bedenken, maar door de bestaande regels toe te passen. Dat wil nog wel eens achterwege blijven.

Gonda Laporte (NVWA) – De eerste Staat van Voedselveiligheid. Food Safety Event november 2018

De NVWA publiceerde 7 juni de eerste Staat van Voedselveiligheid. De toezichthouder wil daarmee bijdragen aan een op kennis gefundeerde, maatschappelijke discussie over voedselveiligheid; een discussie die kan leiden tot een gezamenlijke agenda van overheid, bedrijfsleven en samenleving om de voedselveiligheid zeker te stellen. Hoe denkt zij dit strategische document verder te ontwikkelen?

Derk Oorburg, directeur Quality Assurance Vion Nederland – Food Safety Event november 2018:

Sorgdrager wees in haar rapport met een grote beschuldigende vinger naar de eiersector, de NVWA en het beleid. Ook de verwerkende industrie die de bewuste eieren en ei-producten afneemt kent natuurlijk haar verantwoordelijkheid tot borgen van de voedselveiligheid. Hoe kan de verwerkende sector de veiligheid samen met de ketenpartijen van boer tot bord (gaan) borgen? Wat zijn de huidige knelpunten en hoe kunnen we die oplossen, maar ook wat is hiervoor nodig en hebben we daar alles voor in huis of zijn we ook afhankelijk van andere en zo ja, wie dan?