Voeding Nu Magazine 2005 juli augustus

Lees ook

Prijs voor ‘gezonde’ candybar

De HAS Den Bosch heeft de hbo-prijs van het project Verborgen vetten van het Voedingscentrum gewonnen. Studenten van deze opleiding ontwikkelden een ‘gezonde’ candybar. De prijs werd uitgeloofd voor het ontwikkelen van een product met een verantwoorde vetzuursamenstelling (minder verzadigd vet en transvet) en aandacht voor gezonde voeding.Download hier de pdf.

Gymleraar nieuwe stijl op komst

De directeur van de academie voor lichamelijke opvoeding in Amsterdam, Cees Vervoorn, voorspelt dat er een nieuwe gymleraar op komst is. Hij ziet een gezondheidsmanager voor zich die voeding en beweging in het hele basisonderwijs integreert.Download hier de pdf.

Gezondheidsclaims Europees geregeld

Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan een verordening waarin staat waaraan gezondheidsclaims op producten moeten voldoen. Een grondslag voor de nieuwe verordening vormt een consensusrapport dat wetenschappers met elkaar over dit onderwerp hebben opgesteld in het PASSCLAIM-project.Download hier de pdf.

Bestrijdingsmiddelen op groente en fruit alarmerend?

Op groenten en fruit kunnen residuen van bestrijdingmiddelen voorkomen. Toch vormt dit geen belemmering voor het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie voor de gezondheid, zo concludeert het Voedingscentrum uit een eigen onderzoek.Download hier de pdf.

Wat te doen tegen voedselallergie?

Borstvoeding en niet-roken zijn de beste preventie tegen het ontstaan van voedselallergie bij jonge kinderen. Dit zegt gastro-enteroloog Frank Kneepkens naar aanleiding van de nieuw verschenen Landelijke standaard voedselallergie bij zuigelingen.Download hier de pdf.

Themadagen ‘Gezonde voeding en leefstijl’ van GGD Eindhoven

De drie themadagen over gezonde voeding en leefstijl die de GGD Eindhoven heeft gehouden, zijn volgens de organisatie succesvol verlopen. Door het publiek vrijblijvend op verschillende niveaus te laten ‘proeven’ van het thema, zijn in totaal 3.200 mensen bereikt.Download hier de pdf.

Redenen voor wel of geen borstvoeding

Het merendeel van de jonge moeders begint fier aan borstvoeding na de geboorte van hun kind, want het is gezond. Maar het kan nog beter, zeker waar het gaat om het aantal moeders dat afhaakt en te snel overgaat op kunstvoeding. TNO peilde de stand van zaken.Download hier de pdf.

Redactioneel: Claims en belangen

Beweringen over gunstige effecten van voedingsmiddelen of voedingssupplementen op de gezondheid zijn er in soorten en maten. Voor de consument is van belang dat zulke gezondheidsclaims kloppen. Omdat je dit van veel geclaimde effecten niet zelf gemakkelijk kunt nagaan, moeten wetenschappers dat bewijs leveren en moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat producenten die zo’n claim hanteren, dat bewijs kunnen tonen.Beweringen over gunstige effecten van voedingsmiddelen of voedingssupplementen op de gezondheid zijn er in soorten en maten. Voor de consument is van belang dat zulke gezondheidsclaims...

In Beeld: Drie risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij Europeanen

Een hoog gehalte homocysteïne in het bloed, hyperhomocysteïnemie, is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. De mate waarin het voorkomt, al dan niet in combinatie met een ongunstig cholesterolprofiel in het bloed en/of hoge bloeddruk, werd geïnventariseerd bij verschillende leeftijdsgroepen met data uit zes Europese landen: Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Portugal en Frankrijk.Download hier de pdf.

Onderzoek

Beter slapen en presteren door tryptofaanrijk eiwitVet geeft ontstekingsreactie atheroscleroseGezondheidsclaims: welke producten, effecten en bewoordingen?Hoge dosis supplement corrigeert merker B12-tekortWaarom lijnen niet luktIJzer werkt bij Indonesische meisjesColumn: 100% borstvoeding. Door: Karen van DrongelenDownload hier de pdf.