Goede zorg sluit aan op de wens hoe mensen willen leven

Zorgstelsel

'Zorg gaat over meer dan gezondheidsklachten, de vraag is hoe mensen willen leven', aldus Erwin Bleumink lid van het bestuur van Vilans (kennisorganisatie langdurige zorg). De zorg moet volgens hem meer over de vraag gaan 'wat vindt u belangrijk?', in plaats van 'wat is uw klacht?'.

Voor de wens van de individuele burger, moet er breder gekeken worden dan alleen de afwezigheid van ziekte, vindt Bleumink, die zijn uitspraken doet in de Volkskrant. Preventie is niet altijd mogelijk, en dat maakt dat genezen niet altijd de wens is. Voor goede en toekomstbestendige zorg moet er in het zorgstelsel meer focus komen op wat individuele burgers onder gezondheid verstaan, en wat hun wensen en mogelijkheden zijn.

De vraag wat een patiënt belangrijk vindt, vormt volgens Bleumink het startpunt. Vanuit daar moet gekeken worden wat volgt om die wens te vervullen. Dat vraagt meer flexibiliteit en een grotere rol van organisaties die zich inzetten voor patiënten. Zoals vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, patiënten- en cliëntenorganisaties. En dat vraagt om een brede blik op oplossingen. Het gaat niet alleen om hoe de traditionele zorg georganiseerd is, maar ook om hoe de patiënten willen wonen, werken, leren, en recreëren’, aldus Bleumink in de Volkskrant.

 
Lees ook
Bouw Food Innovation Park gestart

Bouw Food Innovation Park gestart

Op 16 juli startte de bouw van het Food Innovation Park in Roeselare, Vlaanderen. Op dit wetenschaps- en ondernemerspark zal onderzoek en innovatie binnen de voeding- en gezondheidssector centraal staan.

Concept richtlijnen Gezondheidsraad open voor commentaar

Concept richtlijnen Gezondheidsraad open voor commentaar

Gezondheidsdeskundigen kunnen commentaar leveren op de nieuwe voedingsaanbevelingen die de Gezondheidsraad (GR) samenstelde voor mensen met een cardiometabole aandoening, met name diabetes type 2 (DM II).

7x €800.000 voor voeding bij de Vidi-ronde van NWO

7x €800.000 voor voeding bij de Vidi-ronde van NWO

NWO kent €800.000 toe aan 78 onderzoekers in de Vidi-ronde van hun driedelige talentprogramma. 7 van hen doen onderzoek naar voeding-gerelateerde onderwerpen, waarbij met name gezondheid en duurzaamheid veel aandacht krijgen.