Goede zorg sluit aan op de wens hoe mensen willen leven

Zorgstelsel

'Zorg gaat over meer dan gezondheidsklachten, de vraag is hoe mensen willen leven', aldus Erwin Bleumink lid van het bestuur van Vilans (kennisorganisatie langdurige zorg). De zorg moet volgens hem meer over de vraag gaan 'wat vindt u belangrijk?', in plaats van 'wat is uw klacht?'.

Voor de wens van de individuele burger, moet er breder gekeken worden dan alleen de afwezigheid van ziekte, vindt Bleumink, die zijn uitspraken doet in de Volkskrant. Preventie is niet altijd mogelijk, en dat maakt dat genezen niet altijd de wens is. Voor goede en toekomstbestendige zorg moet er in het zorgstelsel meer focus komen op wat individuele burgers onder gezondheid verstaan, en wat hun wensen en mogelijkheden zijn.

De vraag wat een patiënt belangrijk vindt, vormt volgens Bleumink het startpunt. Vanuit daar moet gekeken worden wat volgt om die wens te vervullen. Dat vraagt meer flexibiliteit en een grotere rol van organisaties die zich inzetten voor patiënten. Zoals vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, patiënten- en cliëntenorganisaties. En dat vraagt om een brede blik op oplossingen. Het gaat niet alleen om hoe de traditionele zorg georganiseerd is, maar ook om hoe de patiënten willen wonen, werken, leren, en recreëren’, aldus Bleumink in de Volkskrant.

 
Lees ook
Gezondheidsraad adviseert landelijke aanpak tegen eetstoornissen

Gezondheidsraad adviseert landelijke aanpak tegen eetstoornissen

Eetstoornissen moeten eerder herkend en behandeld worden en daarvoor moet een landelijke aanpak komen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid.

7 juni start landelijke Week voor de Gezonde Jeugd

7 juni start landelijke Week voor de Gezonde Jeugd

De landelijke Week voor de Gezonde Jeugd start komende dinsdag 7 juni. Tot en met 11 juni vraagt het JOGG-werknet extra aandacht voor een gezondere samenleving voor de jeugd. Dit werknet omvat meer dan 200 gemeenten en een honderdtal maatschappelijke organisaties en bedrijven.

WUR-studie: Meerderheid thuiszorgmedewerkers gemotiveerd om cliënten voedingsadvies te geven

WUR-studie: Meerderheid thuiszorgmedewerkers gemotiveerd om cliënten voedingsadvies te geven

Een meerderheid van de thuiszorgmedewerkers is gemotiveerd om oudere cliënten voedingsadvies te geven en hen te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. Daarvoor hebben ze wel extra kennis nodig. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research.