Redactioneel: Gezouten tijden *

attachment-Hans-Kraak-december-2009

Midwinter. In Groot-Brittannië moet tafelzout ingezet worden om de beijsde wegen begaanbaar te houden. De roep om strooizout is zo groot dat per schip een extra lading uit Spanje wordt aangevoerd. Anders is de situatie in de westerse voeding, waarin het nauwelijks voorstelbaar is dat er ooit een zouttekort is. Midwinter. In voedingsland is juist de roep om zoutbeperking alom te horen. Zo vinden er twee symposia plaats, in Nederland en België, waarop de sprekers ingaan op de risico’s voor hart- en vaatziekten door een teveel aan natriumchloride in de voeding. Van beide bijeenkomsten een verslag in dit nummer.

In voedingsland is juist de roep om zoutbeperking alom te horen. Zo vinden er twee symposia plaats, in Nederland en België, waarop de sprekers ingaan op de risico’s voor hart- en vaatziekten door een teveel aan natriumchloride in de voeding. Van beide bijeenkomsten een verslag in dit nummer.


Ook vond dit jaar tussen 2 en 8 februari de World Salt Awareness Week plaats. Deze is in het leven geroepen door de wereldwijde actiegroep Wash. Bij Wash zijn 361 leden uit 80 landen aangesloten, onder wie veel experts op het gebied van hypertensie. Ze ijveren voor een graduele vermindering van de hoeveelheid zout in de voeding tot 5 gram per dag (de aanbeveling van de Wereldgezondheids-organisatie) zowel in het eten binnen- als buitenshuis.


Voeding buitenshuis

Dit jaar richtte Wash zich met de zoutweek op de hoge zoutinname via de voeding buitenshuis. Een belangrijk aandachtsgebied, want een groot deel van het zout komt de mens binnen door het eten van industrieel bereide levensmiddelen, in Nederland 70 tot 75 procent. Ook de maaltijden van populaire restaurants werden benadrukt. Volgens recent Brits onderzoek bevat bijna driekwart van de onderzochte maaltijden 3 gram zout. De populaire Engelse kok Gordon Ramsay vindt de zoutweek een goede zaak: ‘Ik doe een oproep aan alle chefs zich te realiseren hoeveel zout ze aan hun maaltijden toevoegen’. Of Nederlandse chefs al doordrongen zijn van deze oproep is de vraag. Een impressie is te lezen in de interviews met drie topchefs in dit nummer. 


De eerste Wash-zoutweek in 2008 ging over de natriuminname door kinderen, maar de roep om zoutreductie in deze groep is nog niet verstomd. Drie Nederlandse artsen, die lid zijn van Wash, publiceerden eind januari een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde waarin ze hierover de noodbel luidden. Ze merken op dat de effecten van zout op de bloeddruk al op de zuigelingenleeftijd begint en dat een hogere bloeddruk op kinderleeftijd een voorspellende waarde heeft voor de bloeddruk op volwassen leeftijd. Een vroege interventie zou volgens hen dan ook verstrekkende (positieve) gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 3 van maart 2009 op bladzijde 3

Lees ook
Foodwatch: afspraken zoutreductie niet bindend genoeg - FNLI reageert

Foodwatch: afspraken zoutreductie niet bindend genoeg - FNLI reageert

Foodwatch heeft deze maandag als eerste ‘zoutmaxdag’ van 2020 afgeroepen, voor mannen van 31 tot 50 jaar. Zij hebben volgens Foodwatch op deze datum al hun maximale jaarhoeveelheid aan zout geconsumeerd.Voor de berekening heeft Foodwatch zich gebaseerd op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): maximaal 5 gram zout per dag. Deze aanbeveling...

Dit komt eraan op het gebied van etikettering en productontwikkeling

Dit komt eraan op het gebied van etikettering en productontwikkeling

Het ministerie van VWS gaat stappen zetten tegen misleiding op etiketten. Verder komen er kaders voor de verbetering in de productsamenstelling van alle voedingsmiddelencategorieën. En is de vrijwillige Nutri-Score, die in 2021 wordt geïntroduceerd, mogelijk een opmaat naar een verplicht Europees voedselkeuzelogo in 2022?Dat zei beleidscoördinator Inge...

Albert Heijn en Linda lanceren tijdschrift over groente en fruit

Albert Heijn en Linda lanceren tijdschrift over groente en fruit

Albert Heijn lanceert samen met de redactie van Linda het tijdschrift ‘Vrucht’. Hiermee willen de partners de consumptie van groente en fruit stimuleren.Albert Heijn doet jaarlijks onderzoek naar groente en fruit. Uit de meest recente groente- en fruitmonitor blijkt dat Nederlanders steeds meer groente en fruit eten. Echter haalt 58% van de ondervraagden...