Redactioneel: Overgewicht pril aanpakken *

attachment-Hans-Kraak-december-2009

Met het versturen van de kabinetsnota Overgewicht naar de Tweede Kamer, eind maart, geeft de Nederlandse regering aan dat overgewicht een serieus maatschappelijk probleem is, waar wat aan gedaan moet worden. De ministers Klink en Rouvoet en staatssecretaris Bussemaker, namens wie de nota is opgesteld, erkennen dat er al veel initiatieven zijn om overgewicht te bestrijden, maar ze doen andermaal een beroep op veel instanties om mee te werken, zoals artsen, werkgevers, schoolbesturen en lokale overheden.

Voor een effectieve preventie van (verdere) gewichtstoename van de Nederlanders stellen ze een integrale aanpak van het probleem op lokaal niveau voor. Hiervoor hebben ze naar Frankrijk gekeken, waar ze de zogeheten Epode-systematiek kennen (Ensemble Prevenons l'Obésité des Enfants). Deze bestaat eruit dat een invloedrijk persoon (daar bijvoorbeeld de burgemeester) als ambassadeur optreedt om verschillende initiatieven ter bestrijding van overgewicht bij elkaar te brengen en te stimuleren. De regering wil er geld voor uittrekken om het Epode-systeem voor Nederland geschikt te maken. Ik ben benieuwd wie in Nederland zo'n voorbeeldrol zou kunnen vervullen.


Keuzevrijheid

In de nota staat het respect voor de keuzevrijheid van mensen voorop: ‘Mensen kiezen zelf hun voedings- en bewegingspatroon'. De overheid is er voor de randvoorwaarden zodat mensen kunnen beschikken over betrouwbare informatie waardoor ze kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl. Een nobel streven, maar de vraag is of dat werkt in de praktijk? Zowel de Consumentenbond als de Hartstichting vinden van niet.


In een open brief aan de Tweede Kamer roepen beide organisaties op tot het nemen van concretere en hardere maatregelen: ‘Het kabinet verwijst steevast naar zelfregulering en eigen verantwoordelijkheid, maar belangrijke aanpassingen in kidsmarketing, foodlabelling, vloeibaar frituurvet en zoutreductie worden niet doorgevoerd'. Ze constateren verder dat er in de afgelopen twee jaar geen vooruitgang is geboekt in de aanpak van het probleem overgewicht, ondanks alle initiatieven. Hoe moeilijk kan het zijn om op een gezonder frituurvet over te gaan of een halt toe te roepen aan de wirwar van logo's?


Het kiezen voor een gezonde leeftstijl door de consument zelf is een belangrijk goed, maar niet altijd gemakkelijk te realiseren. Het begint eigenlijk al voor de geboorte. Er blijkt een relatie tussen het gewicht van de moeder voor de zwangerschap en dat van de baby, zoals te lezen is in dit nummer.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 4 van april 2009 op bladzijde 3

Lees ook
COACH-programma | Lange begeleiding kinderen met  obesitas werkt

COACH-programma | Lange begeleiding kinderen met obesitas werkt

Kinderen met overgewicht, obesitas en zeer ernstige obesitas hebben allemaal baat bij een doorlopende, poliklinische leefstijlinterventie op maat. Na een interventie van een jaar is in elke categorie een aanzienlijk gewichtsverlies te zien en een verbetering van cardiovasculaire risicoparameters.

Vierde Nationale Suiker Challenge van start

Vierde Nationale Suiker Challenge van start

Gisteren ging de vierde Nationale Suiker Challenge van start. Dit jaar proberen 50.000 Nederlanders een week lang geen producten te eten en te drinken met toegevoegde suikers.

VoedingNL21: laatste inzichten over vet en metabole gezondheid

VoedingNL21: laatste inzichten over vet en metabole gezondheid

Op 10 juni vindt zowel online als in Utrecht het congres VoedingNL21 plaats. Dit congres, bestemd voor iedereen die beroepsmatig met voedingswetenschappen bezig is, biedt de laatste inzichten op het gebied van vetten en vetweefsel en de rol die ze in de processen in het lichaam spelen.