Concept richtlijnen Gezondheidsraad open voor commentaar

feedback

Beeld door Alexander Suhorucov via Pexels

Gezondheidsdeskundigen kunnen commentaar leveren op de nieuwe voedingsaanbevelingen die de Gezondheidsraad (GR) samenstelde voor mensen met een cardiometabole aandoening, met name diabetes type 2 (DM II).

De adviezen zijn opgesteld door de Commissie Voeding, met deskundigen waaronder voedingsdeskundigen, gedragswetenschappers en experts uit (para)medische disciplines. De Commissie vraagt ten eerste of er belangrijke publicaties missen die binnen de werkwijze passen. Ten tweede wil de Gezondheidsraad weten of er feitelijke onjuistheden of inconsistenties in het conceptadvies en/of de achtergronddocumenten staan. 

In de aanbevelingen staat gewichtsreductie centraal, met als streven ten minste 5 procent van het  lichaamsgewicht te verliezen. Een groot deel van de mensen met DM II heeft overgewicht of obesitas waardoor gewichtsreductie een aanzienlijke gezondheidswinst kan opleveren, aldus het concept rapport. De richtlijn beschrijft echter geen advies voor gewichtsreductie of lange termijn-handhaving van gewichtsverlies, maar benadrukt de energie-inname. 

Volgens de Commissie voeding is er, naar eigen onderzoek, geen aanleiding voor mensen met DM II om af te wijken van de Richtlijnen goede voeding. Als onderzoek heeft de Commissie gekeken naar studies gericht op het effect van voeding op onder andere HbA1c (marker voor bloedsuikerspiegel), nuchtere bloedglucosespiegel en lichaamsgewicht. Een koolhydraatbeperkt dieet, wat een populair concept is onder mensen met DM II, zou voor handhaving van bloedwaardes alleen op korte termijn een gunstig effect hebben, aldus het rapport.  

De Commissie stelt vast dat een koolhydraatbeperkt dieet kan helpen door de energie-inname te beperken maar dat het niet beter of slechter is dan andere voedingspatronen waarbij de energie-inname wordt beperkt. Er wordt benadrukt om alleen een koolhydraatbeperkt voedingspatroon (met strenge beperkingen) te volgen onder begeleiding van een professional. 

Deskundigen kunnen tot en met 18 augustus opmerkingen over de concept voedingsaanbevelingen sturen naar voeding@gr.nl.

Lees ook
Richtlijnen Gezondheidsraad | Koolhydraatarm niet nodig bij diabetes type 2

Richtlijnen Gezondheidsraad | Koolhydraatarm niet nodig bij diabetes type 2

Ook voor mensen met diabetes type 2 vormen de Richtlijnen goede voeding uit 2015 de basis voor een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Een koolhydraatbeperkt dieet volgen, wat een trend lijkt te zijn, is niet nodig. Dit schrijft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op basis van een inventarisatie van wetenschappelijk...

Richtlijnen goede voeding ook voor mensen met diabetes type 2

Richtlijnen goede voeding ook voor mensen met diabetes type 2

De Gezondheidsraad (GR) heeft voedingsadvies uitgebracht voor mensen met diabetes type 2. Voor hen geldt ook dat de Richtlijnen goede voeding een basis vormen voor een gezond en gevarieerd eetpatroon.

Diabetes, dementie en levensstijl gekoppeld

Diabetes, dementie en levensstijl gekoppeld

Diabetes type 2 brengt een hogere kans op dementie op latere leeftijd met zich mee. Dat was al bekend, maar nu blijkt dat bepaalde risicofactoren die meespelen mogelijk te beperken zijn met aanpassingen in de levensstijl, waaronder het voedingspatroon.