Magazine

Lees ook

Bestrijdingsmiddelen op groente en fruit alarmerend?

Op groenten en fruit kunnen residuen van bestrijdingmiddelen voorkomen. Toch vormt dit geen belemmering voor het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie voor de gezondheid, zo concludeert het Voedingscentrum uit een eigen onderzoek.Download hier de pdf.

Wat te doen tegen voedselallergie?

Borstvoeding en niet-roken zijn de beste preventie tegen het ontstaan van voedselallergie bij jonge kinderen. Dit zegt gastro-enteroloog Frank Kneepkens naar aanleiding van de nieuw verschenen Landelijke standaard voedselallergie bij zuigelingen.Download hier de pdf.

Themadagen ‘Gezonde voeding en leefstijl’ van GGD Eindhoven

De drie themadagen over gezonde voeding en leefstijl die de GGD Eindhoven heeft gehouden, zijn volgens de organisatie succesvol verlopen. Door het publiek vrijblijvend op verschillende niveaus te laten ‘proeven’ van het thema, zijn in totaal 3.200 mensen bereikt.Download hier de pdf.

Redenen voor wel of geen borstvoeding

Het merendeel van de jonge moeders begint fier aan borstvoeding na de geboorte van hun kind, want het is gezond. Maar het kan nog beter, zeker waar het gaat om het aantal moeders dat afhaakt en te snel overgaat op kunstvoeding. TNO peilde de stand van zaken.Download hier de pdf.

Redactioneel: Claims en belangen

Beweringen over gunstige effecten van voedingsmiddelen of voedingssupplementen op de gezondheid zijn er in soorten en maten. Voor de consument is van belang dat zulke gezondheidsclaims kloppen. Omdat je dit van veel geclaimde effecten niet zelf gemakkelijk kunt nagaan, moeten wetenschappers dat bewijs leveren en moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat producenten die zo’n claim hanteren, dat bewijs kunnen tonen.Beweringen over gunstige effecten van voedingsmiddelen of voedingssupplementen op de gezondheid zijn er in soorten en maten. Voor de consument is van belang dat zulke gezondheidsclaims...

Voorlichtingsmodellen voor gezonde voeding

In Nederland is vorig jaar de nieuwe Schijf van Vijf geïntroduceerd. Wijkt deze af van de voorlichtingsmodellen die in andere landen worden gebruikt? Een uitstapje naar Duitsland, België en de Verenigde Staten.Download hier de pdf.

Twintig jaar onderzoek naar residuen

Het laboratorium voor analytisch voedings- en residuonderzoek van het RIVM doet al twintig jaar onderzoek naar de veiligheid van levensmiddelen. In deze periode kregen niet alleen de negatieve stoffen voor de gezondheid aandacht, ook de positieve kwamen aan bod.Download hier de pdf.

Trouw aan het dieet

Veel mensen die een dieet volgen, kunnen dit maar moeilijk volhouden. Helpt het als zij worden begeleid door diëtisten die zijn getraind in motivational interviewing. Het Voedingscentrum voerde hiervoor het project Naar vraaggestuurde dieettrouw uit.Download hier de pdf.

Redactioneel: Nieuwe wegen

Dit is voor mij een bijzonder nummer van Voeding Nu: jaargang 7, nummer 9, het is het 75e nummer dat we maken. Op zichzelf misschien niet eens reden voor veel aandacht - toen het 50e nummer verscheen hebben we dat ook alleen maar intern gememoreerd - maar het is tevens het laatste nummer waarbij ik als hoofdredacteur betrokken ben.Dit is voor mij een bijzonder nummer van Voeding Nu: jaargang 7, nummer 9, het is het 75e nummer dat we maken. Op zichzelf misschien niet eens reden voor veel aandacht - toen het 50e nummer verscheen hebben we dat ook alleen maar intern gememoreerd - maar het is tevens...

Maatregelen tegen campylobacter

Wat is er te doen tegen de bacterie campylobacter die veel infecties veroorzaakt?Niet alles van deze ziekteverwekker is bekend, maar voor consumenten blijken er toch al heel wat mogelijkheden om de ziektelast aanzienlijk te verminderen.Download hier de pdf.