Nieuwe campagne Voedingscentrum: Eet het goede voorbeeld! *

attachment-Eet-het-goede-voorbeeld-juli-2009

Het Voedingscentrum is steeds op zoek naar manieren om de boodschap over de energiebalans persoonlijk relevanter te maken. De focus van de nieuwe Energiebalans-campagne ligt daarom op de doelgroep ouders. Het hoofddoel van deze campagne is een gezonder eet- en beweegpatroon van hen, wat vervolgens positief kan bijdragen aan het eet- en beweeggedrag van hun kinderen. De gekozen strategie is: ouders ervan bewust maken dat ze met hun eet- en beweegpatroon hoe dan ook een voorbeeld zijn voor hun kinderen, hen stimuleren hun gedrag te toetsen en hen uit te dagen dit gedrag ook aan te passen.

In de campagne spreekt het Voedingscentrum ouders aan op de voorbeeldfunctie die ze hebben voor hun kinderen. Daarmee wordt ingespeeld op de emotie dat ouders ‘het beste willen voor hun kind’. De TNO-monitor (januari 2009) laat zien dat 63 procent van de ouders (van 18 tot 55 jaar) aangeeft dat als zij zelf letten op hun energiebalans, de kans groter is dat hun kinderen dat ook doen. 60 procent heeft de intentie komend jaar het goede voorbeeld te geven. Tegelijkertijd bleek uit een conceptonderzoek van het Voedingscentrum dat veel ouders vinden dat ze het goede voorbeeld al geven (of dat feitelijk nu zo is of niet). Hierom spoort de campagne ze aan hun eigen voorbeeld te toetsen en waar nodig bij te stellen. Het doel is de ouders zélf gezonder te laten eten en bewegen, oftewel in gezonde energiebalans te komen dan wel te blijven. Ze worden aangesproken op hun moeder- en vadergevoelens, de gezondheid en het welzijn van hun kind. Ook krijgen ze handvatten om hun eigen effectiviteit te verhogen voor het geven van het goede voorbeeld.


Tipje van de sluier…

Het resultaat van voorbeeldgedrag is in de campagnebeelden te zien als herkenbaar papegaaiengedrag: kinderen doen alles na. Ook nemen ze vaak over hoe volwassenen eten en bewegen. De hoofdrol in de tv-spot is weggelegd voor een jongetje dat op een papegaaienstok zit en van alles uitkraamt... In de campagneperiode van 20 juli t/m medio september 2009 wordt een tv-spot uitgezonden, staan er banners op sites waar veel ouders komen, en worden advertorials geplaatst in vijf tijdschriften voor ouders.


Hulpmiddelen

Op de website van het Voedingscentrum (voedingscentrum.nl/eethetgoedevoorbeeld) wordt ouders een test aangeboden waarmee ze kunnen checken in hoeverre zij het goede voorbeeld geven. Ouders krijgen direct feedback op hun gedrag en tips hoe zij dit eventueel kunnen aanpassen. Op verzoek van en in samenwerking met intermediairs wordt een Goede voorbeeld-wijzer samengesteld; deze zal exclusief via hen worden verspreid. Hierin wordt informatie gegeven over wat wel en niet gezond is en er worden praktische handvatten geboden voor het geven van het goede voorbeeld.


Om het aanhaken bij deze campagne voor intermediairs zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt een digitaal informatiepakket samengesteld, met onder andere achtergrondinformatie en een link naar de tv-spot. Ook worden in september 3 regiobijeenkomsten gehouden, om geïnteresseerden verder te informeren over de activiteiten, maar vooral ook om te horen waar het werkveld op het gebied van preventie van overgewicht (bij ouders) nog meer behoefte aan heeft.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 7/8 van juli/augustus 2009 op bladzijde 9

Lees ook
Booster: nieuwe prijs voor initiatieven om obesitas te verminderen

Booster: nieuwe prijs voor initiatieven om obesitas te verminderen

Food Innovation Hub lanceert Booster, een wedstrijd voor initiatieven om obesitas te verminderen. Er wordt drie keer 30.000 euro weggegeven. Kandidaten kunnen zich tot 1 oktober 2021 aanmelden.

Luistertip: podcastserie Maintenance Phase over BMI en de obesitasepidemie

Luistertip: podcastserie Maintenance Phase over BMI en de obesitasepidemie

Tijdens de zomerperiode deelt de redactie van Voeding Nu elke vrijdag een kijk-, luister- of leestip. Vandaag tippen we twee podcastafleveringen van Maintenance Phase getiteld The Body Mass Index en The Obesity Pandemic.

Leestip: dubbelinterview uit NRC: ‘Ik ben aan niemand verplicht om dun te zijn. Zelfs niet om gezond te zijn’

Leestip: dubbelinterview uit NRC: ‘Ik ben aan niemand verplicht om dun te zijn. Zelfs niet om gezond te zijn’

Tijdens de zomerperiode deelt de redactie van Voeding Nu elke vrijdag een kijk-, luister- of leestip. Vandaag tippen we een dubbelinterview uit NRC, waarin wetenschapsjournalist Asha ten Broeke en cardioloog Janneke Wittekoek discussiëren over dik zijn, preventie, discriminatie en oplossingen.