Nieuwe campagne Voedingscentrum: Eet het goede voorbeeld! *

attachment-Eet-het-goede-voorbeeld-juli-2009

Het Voedingscentrum is steeds op zoek naar manieren om de boodschap over de energiebalans persoonlijk relevanter te maken. De focus van de nieuwe Energiebalans-campagne ligt daarom op de doelgroep ouders. Het hoofddoel van deze campagne is een gezonder eet- en beweegpatroon van hen, wat vervolgens positief kan bijdragen aan het eet- en beweeggedrag van hun kinderen. De gekozen strategie is: ouders ervan bewust maken dat ze met hun eet- en beweegpatroon hoe dan ook een voorbeeld zijn voor hun kinderen, hen stimuleren hun gedrag te toetsen en hen uit te dagen dit gedrag ook aan te passen.

In de campagne spreekt het Voedingscentrum ouders aan op de voorbeeldfunctie die ze hebben voor hun kinderen. Daarmee wordt ingespeeld op de emotie dat ouders ‘het beste willen voor hun kind’. De TNO-monitor (januari 2009) laat zien dat 63 procent van de ouders (van 18 tot 55 jaar) aangeeft dat als zij zelf letten op hun energiebalans, de kans groter is dat hun kinderen dat ook doen. 60 procent heeft de intentie komend jaar het goede voorbeeld te geven. Tegelijkertijd bleek uit een conceptonderzoek van het Voedingscentrum dat veel ouders vinden dat ze het goede voorbeeld al geven (of dat feitelijk nu zo is of niet). Hierom spoort de campagne ze aan hun eigen voorbeeld te toetsen en waar nodig bij te stellen. Het doel is de ouders zélf gezonder te laten eten en bewegen, oftewel in gezonde energiebalans te komen dan wel te blijven. Ze worden aangesproken op hun moeder- en vadergevoelens, de gezondheid en het welzijn van hun kind. Ook krijgen ze handvatten om hun eigen effectiviteit te verhogen voor het geven van het goede voorbeeld.


Tipje van de sluier…

Het resultaat van voorbeeldgedrag is in de campagnebeelden te zien als herkenbaar papegaaiengedrag: kinderen doen alles na. Ook nemen ze vaak over hoe volwassenen eten en bewegen. De hoofdrol in de tv-spot is weggelegd voor een jongetje dat op een papegaaienstok zit en van alles uitkraamt... In de campagneperiode van 20 juli t/m medio september 2009 wordt een tv-spot uitgezonden, staan er banners op sites waar veel ouders komen, en worden advertorials geplaatst in vijf tijdschriften voor ouders.


Hulpmiddelen

Op de website van het Voedingscentrum (voedingscentrum.nl/eethetgoedevoorbeeld) wordt ouders een test aangeboden waarmee ze kunnen checken in hoeverre zij het goede voorbeeld geven. Ouders krijgen direct feedback op hun gedrag en tips hoe zij dit eventueel kunnen aanpassen. Op verzoek van en in samenwerking met intermediairs wordt een Goede voorbeeld-wijzer samengesteld; deze zal exclusief via hen worden verspreid. Hierin wordt informatie gegeven over wat wel en niet gezond is en er worden praktische handvatten geboden voor het geven van het goede voorbeeld.


Om het aanhaken bij deze campagne voor intermediairs zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt een digitaal informatiepakket samengesteld, met onder andere achtergrondinformatie en een link naar de tv-spot. Ook worden in september 3 regiobijeenkomsten gehouden, om geïnteresseerden verder te informeren over de activiteiten, maar vooral ook om te horen waar het werkveld op het gebied van preventie van overgewicht (bij ouders) nog meer behoefte aan heeft.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 7/8 van juli/augustus 2009 op bladzijde 9

Lees ook
Suikerhoudende drank en overgewicht: Pas op met limonade

Suikerhoudende drank en overgewicht: Pas op met limonade

Uit Voeding Nu 3: Suikerhoudende dranken houden verband met gewichtstoename en overgewicht, ook bij jonge kinderen. Wat zijn de consumptiegewoonten van deze groep als het gaat om suikerhoudende dranken? En kunnen gegevens hierover aanleiding zijn voor beter voedingsbeleid?

CBS: Overgewicht jongeren licht toegenomen

CBS: Overgewicht jongeren licht toegenomen

Het overgewicht onder jongeren van 4 tot 25 jaar is in de periode 2019-2020 licht toegenomen.

€1,5 miljoen om kinderen groente te leren eten

€1,5 miljoen om kinderen groente te leren eten

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kende een Vici-beurs van €1,5 miljoen toe voor onderzoek naar waarom kinderen soms iets weigeren te eten zonder het ooit geproefd te hebben.