Redactioneel: Persoonsgebonden voedingsadvies

Screening is booming , aldus de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg die deze maand het rapport Screening en de rol van de overheid uitbracht. Met screening bedoelt de raad het onderzoek naar aandoeningen, voorstadia daarvan en/of risicofactoren bij een of meer personen die geen symptomen hebben en zich niet ziek voelen. De behoefte aan screening, zowel in de klinische praktijk als daarbuiten, wordt mede ingegeven doordat er steeds meer tests beschikbaar komen.

Screening is booming , aldus de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg die deze maand het rapport Screening en de rol van de overheid uitbracht. Met screening bedoelt de raad het onderzoek naar aandoeningen, voorstadia daarvan en/of risicofactoren bij een of meer personen die geen symptomen hebben en zich niet ziek voelen. De behoefte aan screening, zowel in de klinische praktijk als daarbuiten, wordt mede ingegeven doordat er steeds meer tests beschikbaar komen.

Volgens een recente studie maakt een kleine tien procent van de Nederlandse bevolking al gebruik van diagnostische zelftests. Ovulatie- en vruchtbaarheidstests spannen daarbij de kroon, maar ook tests voor het ontwaren van een nierziekte of suikerziekte of de meting van het cholesterolghalte vinden al gretig aftrek. Ongeveer de helft van de Nederlanders is positief over zelftests, ze vinden het wel gemakkelijk en kunnen zo hun gezondheid bijhouden en nagaan of er misschien een doktersbezoek nodig is of niet. Of ze kunnen met de test in de hand de dokter nog eens om een second opinion vragen. De raad ziet de opkomst van screening als een gegeven: enerzijds wijst hij op de kansen voor een gezondere bevolking; anderzijds merkt hij de bedreigingen ervan op, zoals een overdreven aandacht voor het lichaam en de gezondheid en de mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de afsluiting van levensverzekeringen. Redenen genoeg voor de Gezondheidsraad om te pleiten voor een keurmerk voor verantwoorde screening.


In Amerika zijn er inmiddels 17 aanbieders van voorspellende genetische tests. En in de klinische praktijk zijn daar meer dan 1000 genetische tests beschikbaar. De verwachting is dat het aanbod in Nederland verder zal stijgen. Ook op voedingsgebied zijn via internet al tests beschikbaar waarvan de aanbieders aan de hand van het genenpakket een voorspelling wagen te maken voor het beste persoonlijke voedingsadvies. Een mooi ideaal, per individu bepalen wat je het beste kunt eten, want steeds vaker klinkt het geluid dat wat voor de een goed is, niet goed hoeft te zijn voor de ander. Voor betrouwbare evidence based (genetische) tests op voedingsgebied is het echter nog te vroeg. Het onderzoek naar de complexe metabole processen die door de interactie van voeding en genen plaatsvinden, staat nog in de kinderschoenen. Vooralsnog is het beste advies gevarieerd te blijven eten, op basis van voeding die al duizenden jaren gescreend is door onze voorouders.

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

Albert Heijn en Linda lanceren tijdschrift over groente en fruit

Albert Heijn en Linda lanceren tijdschrift over groente en fruit

Albert Heijn lanceert samen met de redactie van Linda het tijdschrift ‘Vrucht’. Hiermee willen de partners de consumptie van groente en fruit stimuleren.Albert Heijn doet jaarlijks onderzoek naar groente en fruit. Uit de meest recente groente- en fruitmonitor blijkt dat Nederlanders steeds meer groente en fruit eten. Echter haalt 58% van de ondervraagden...

Albert Heijn lanceert nieuw tijdschrift over gezondheid

Albert Heijn lanceert nieuw tijdschrift over gezondheid

Een nieuw gratis tijdschrift van Albert Heijn, ‘Gezond Vooruit’, moet mensen inspireren om gezonder te gaan eten en leven.De super gaat het tijdschrift huis-aan-huis verspreiden in heel Nederland. Ook is het verkrijgbaar in alle supermarkten van de Albert Heijn. ‘Gezond Vooruit was al een plan dat we hadden, maar nu passender dan ooit’ vertelt Marit...