Voorkom liquiditeitsproblemen door corona

attachment-geld

Het coronavirus raakt de economie steeds harder. Hierdoor komen ondernemers in veel sectoren in acute liquiditeitsproblemen. Snel handelen is belangrijk. Crop corporate finance heeft een checklist voor mkb-ondernemers opgesteld.

De coronacrisis baart veel zorgen en zorgt tegelijkertijd voor creativiteit bij ondernemers. Ze zoeken andere wegen om hun producten en diensten toch bij de klant te krijgen en hun omzet enigszins op peil te houden. Dat laatste is van belang zo meldt zusterblad Bakkerswereld

Bij veel ondernemers bestaat namelijk onduidelijkheid over wat ze kunnen doen. Hoe vang je omzetverlies op?  Snel handelen is nu beslist belangrijk.

Doornemen met eigen adviseurs

Bijgaande checklist van Crop corporate finance helpt daarbij. Het is een mkb-brede checklist, ondernemers kunnen hem met hun eigen adviseurs doornemen.

Crop meldt: ‘Later, als het weer beter gaat, moeten we met elkaar de rekening van deze crisis betalen. Benut je nu niet de mogelijkheden, dan betaal je eigenlijk twee keer die rekening: nu en straks.’

Checklist: Voorkom liquiditeitsproblemen

Met deze tips beperk je eventuele liquiditeitsproblemen en vind je eventueel mogelijkheden om op korte termijn aan extra financiering en/of liquiditeit te komen.

 1. Pas je cashflow forecast aan. De impact van het coronavirus is nog lastig te voorspellen. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om al een realistische inschatting te maken. Maak daarom een duidelijke tijdlijn voor de komende 12 maanden, met een inschatting van de inkomsten en uitgaven. Zo krijg je sneller inzicht in eventuele knelpunten en kun je er als ondernemer beter op anticiperen.
 2. Bied korting aan bij snelle betaling. Focus je op het snel verbeteren van je liquiditeit; geef je afnemers daarom korting als zij snel betalen en/of geef korte betalingstermijnen af.
 3. Factureer op tijd. Wacht niet te lang met factureren. Hoe eerder je een rekening stuurt, hoe sneller er wordt betaald.
 4. Of werk met aanbetalingen. Bespreek bij iedere nieuwe opdracht of het mogelijk is dat de afnemer alvast (een percentage) vooruitbetaalt. Zeker als je maatwerkproducten levert, waar inkoop tegenover staat, is het verstandig deze inkoop alvast ‘af te dekken’ met een aanbetaling.
 5. Zorg dat je debiteurenbeheer op orde is. Wacht niet met het nabellen van jouw debiteuren tot na de vervaldatum van een factuur. Zorg ervoor dat je debiteurenbeheer actief is en bel vóór de vervaldatum om te controleren of alles in orde is met de betaling van de factuur. Eventuele problemen kun je dan vroegtijdig verhelpen en zo zorg je voor relatief minder dubieuze debiteuren.
 6. Zorg dat je voorraadbeheer strak is geregeld. Als jouw bedrijf een voorraadhoudende schrijf-foto-300x200 onderneming is, kun je hier veel voordeel uit halen. Houd minder voorraad aan en maak afspraken met je leveranciers voor een snelle levering. Dit houdt wel in dat je soms iets later levert aan de klant dan in een normale situatie.
 7. Maak gebruik van een crisis-WW-uitkering. In bijzondere situaties, zoals nu met het coronavirus, kun je werktijdverkorting en een WW-uitkering voor je personeel aanvragen. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees de voorwaarden.
 8. Vraag bijzonder uitstel van belastingbetaling aan. Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent je ondernemer of zzp’er en heb je betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kun je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
 9. Verlaag je voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona en betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt.
 10. Vraag op tijd belastingonmacht aan bij de Belastingdienst. Als je ervan uit gaat dat je niet tijdig aan belastingschulden kunt voldoen, is het van belang dat je dit op tijd aan de Belastingdienst meldt. Als je dit niet op tijd doet, dan loop je het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden. Je dient de melding binnen twee weken na de dag waarop je moest betalen in te dienen bij de Belastingdienst.
 11. Vraag de bank om aflossingen op te schorten. Indien je bedrijf leningen heeft bij de bank en je kunt onderbouwen dat je bedrijf in de kern levensvatbaar is, dan is het misschien mogelijk om voor een bepaalde periode de aflossingen op te schorten. Dat kan eventueel in combinatie met tip 12.
 12. Maak gebruik van de verruimde BMKB-regeling, Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50 procent van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet. De verruimde regeling is van kracht vanaf 16 maart. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 procent naar 75 procent. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.
 13. Werk met voorwaartse financiering. Als je onderneming het zich niet kan veroorloven om lang te wachten op het verkrijgen van geld, dan is voorfinanciering (factoring) iets voor jouw bedrijf. Bij voorfinanciering worden alle verzonden facturen binnen 24 uur nadat ze zijn verstuurd voor een deel of geheel voorgeschoten. Als de factuur door de klant is voldaan, ontvang je het resterende deel. Zo heb je het geld sneller ter beschikking. Hier staat tegenover dat je een vergoeding betaalt voor verkregen diensten.
 14. Maak gebruik van een overbruggingsfinanciering. Er zijn nieuwe mkb-financiers die zeer snel kredieten kunnen verstrekken met een beperkte looptijd (6-24 maanden). Dit doen zij op basis van omzet over de rekening, pintransacties of door het inlezen van de administratie. Op deze manier kan je snel liquiditeit creëren. Crop corporate finance heeft contact met de meeste hiervan.
 15. Of maak gebruik van werkkapitaalfinanciering. Werkkapitaalfinanciering is voor veel bedrijven een logische keuze voor een financiering. Hierbij bieden niet alleen banken, maar ook andere financiers, zoals crowdfundingplatforms, gerichte mogelijkheden aan om je werkkapitaal te laten financieren.
 16. De sale-and-leaseback-constructie. Hierbij verkoop je als eigenaar bijvoorbeeld je pand of vervoersmiddelen en vervolgens huur je deze direct weer terug. Hierdoor heb je meer liquiditeit door de verkoop van jouw materiële vaste activa, maar je kunt ze nog steeds gebruiken.
Lees ook
Ondernemers kunnen tot 30 juni SLIM-subsidie aanvragen

Ondernemers kunnen tot 30 juni SLIM-subsidie aanvragen

Werkgevers hebben tot 30 juni de tijd om de SLIM-subsidie aan te vragen. Deze regeling is bestemd voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee mkb-ondernemingen. Met deze subsidie kunnen ondernemers de kennis, vaardigheden en beroepshouding van hun werknemers verder ontwikkelen.

Helpt Vitamine D mogelijk toch tegen COVID-19?

Helpt Vitamine D mogelijk toch tegen COVID-19?

Beeld: HalGatewood.com via Unsplash Een Amerikaanse studie heeft gevonden dat hogere vitamine D-levels in het bloed mogelijk het risico op COVID-19 verlagen, met name bij Zwarte mensen. Onderzoekers van het Medisch Centrum van de Universiteit van Chicago bestudeerden de relatie tussen vitamine D-waarden en de kans om positief te testen op COVID-19....

Gezondheidsraad: Extra vitamine D tegen COVID-19 niet nodig

Gezondheidsraad: Extra vitamine D tegen COVID-19 niet nodig

De Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan voor de overheid, ziet geen aanleiding om extra vitamine D-inname te adviseren tegen COVID-19.