Preventie

Lees ook
Symposium zuivel en bloeddruk *

Symposium zuivel en bloeddruk *

Tijdens het symposium Zuivel & bloeddruk: Theorie en praktijk van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) kwam onder meer naar voren dat er een grootschalige interventiestudie nodig is om te bewijzen dat (magere) zuivel een bloeddrukverlagend effect heeft. Een verlaging van de bloeddruk door een gezonder voedingspatroon is niet alleen relevant voor...

Overgewicht bestrijden met functionele voeding *

Overgewicht bestrijden met functionele voeding *

Binnen de onderzoeksafdeling van Unilever werden van 44 ingrediënten de wetenschappelijke publicaties naast elkaar gelegd die naar verwachting iets kunnen doen tegen de toename van lichaamsgewicht. Volgens de auteur van het artikel zijn er slechts 8 functionele ingrediënten met een aannemelijk werkingsmechanisme, echter zonder harde bewijzen. Ook wordt...

30 tot 40 procent van alle kanker kan worden voorkomen *

30 tot 40 procent van alle kanker kan worden voorkomen *

Begin februari werd bekend dat de ziekte kanker doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland. Tijdens het 2e Nationale Voedingscongres, dat op 10 februari in De Reehorst in Ede werd gehouden, was voeding en kanker een van de thema’s. Over dit onderwerp spraken onder andere Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Kanker aan de Wageningen Universiteit en Paul van...

Kamerleden vragen om meer structurele aandacht voor preventie *

Kamerleden vragen om meer structurele aandacht voor preventie *

Tweede Kamerleden van D66, PvdA en CDA die zorg en preventie in hun portefeuille hebben, zullen bij de regering aandringen op meer structurele aandacht voor preventie. Ze brachten dat naar voren tijdens de Tweede Preventieconferentie* die in november in hotel Babylon in Den Haag plaatsvond. Centrale vraag was hoe de zorgsector preventie beter kan integreren...

Delegatie naar VS om te leren over obesitasaanpak *

Delegatie naar VS om te leren over obesitasaanpak *

Afgelopen najaar bezocht een delegatie onder leiding van het Voedingscentrum de Amerikaanse steden Philadelphia en New York. Het doel van de studiereis: leren van succesvolle lokale initiatieven tegen (kinder)overgewicht en (kinder)obesitas. Een gesprek met directeur Felix Cohen van het Voedingscentrum.Waarom bezoekt een Nederlandse delegatie de Verenigde...

Anders eten om overgewicht te voorkomen?

Anders eten om overgewicht te voorkomen?

Mensen met overgewicht en obesitas ontwikkelen vaker cardiovasculaire aandoeningen dan mensen met normaal gewicht. Ongeveer de helft van de volwassen Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Het voorkomen van overgewicht in de bevolking kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het cardiovasculair risico op populatieniveau.De...

Eten en drinken als medicijn *

Eten en drinken als medicijn *

Eten en drinken als medicijn is een veelgehoorde slogan om aan te geven dat goede, gezonde voeding bijdraagt aan preventie van ziekte, een sneller herstel, meer welbevinden en lagere zorgkosten. Maar waar is dat op gebaseerd? En hoe kunnen professionals en instellingen hier invulling aan geven? Vier deskundigen uit wetenschap en praktijk aan het woord.Marian...

‘Preventie terugval na diëten moet naar hoger plan’ *

‘Preventie terugval na diëten moet naar hoger plan’ *

De porties zijn de afgelopen decennia groter geworden. Wie vijftien jaar oud is, weet waarschijnlijk niet beter, maar wie ouder is, heeft mogen meemaken dat frisdrankflessen en hamburgers gestaag groter werden en zakken chips voller. Hap-slik-weg bete- kent dat consumenten over de hele linie meer calorieën innemen. Onderzoeker Ingrid Steenhuis doet...

Vragen voor Kamerleden om preventie in de zorg aan te zwengelen *

Vragen voor Kamerleden om preventie in de zorg aan te zwengelen *

Preventie in de zorg hoger op de politieke en beleidsagenda krijgen en via “voorzorg” bijdragen aan een betere gezondheid van de Nederlanders, dat was een van de doelstellingen van de derde Preventieconferentie die plaatsvond 20 november in New Babylon in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst formuleerden de aanwezige zorgprofessionals onder andere vragen...

Voeding tijdens de zwangerschap *

Voeding tijdens de zwangerschap *

Voor en tijdens de zwangerschap legt een vrouw de basis voor de gezondheid van haar kind. Een gezonde en veilige voeding helpt om een gezonde start te maken. Een gezonde voeding voor zwangere vrouwen betekent eten volgens de Schijf van Vijf. Daarnaast hanteert het Voedingscentrum aanvullende adviezen.Het Voedingscentrum adviseert een voeding die zo...