Patiënten met een hartritmestoornis gewaarschuwd voor overmatig alcoholgebruik

attachment-alcoholconsumptie

Mensen met een hartritmestoornis moeten voorzichtig zijn met alcohol. Vanaf veertien drankjes per week lopen zij een hoger risico op gezondheidsproblemen, waaronder beroerte en embolie.

Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in EP Europace, een tijdschrift van de European Society of Cardiology (ESC).

De studie omvatte 9.411 patiënten die last hadden van atriumfibrilleren uit 18 ziekenhuizen uit alle regio's van Zuid-Korea. De patiënten werden op basis van hun wekelijkse alcoholgebruik onderverdeeld in vier groepen: niet/zelden (0 gram / minder dan één drankje), licht (minder dan 100 gram / 7 drankjes), matig (100- 200 gram / 7-14 drankjes) en overmatig (200 gram / 14 drankjes of meer). Eén drankje bevat 14 gram alcohol.

In totaal werden 7.455 (79,2%) patiënten geclassificeerd als niet/zelden, 795 (8,4%) als licht, 345 (3,7%) als matig en 816 (8,7%) als overmatig alcoholgebruik.

Incidentie van complicaties

Patiënten werden gemiddeld 17,4 maanden gevolgd voor eventuele complicaties, waaronder beroerte, transiënte ischemische aanval, systemische embolie (een bloedstolsel in een ledemaat of orgaan) en ziekenhuisopname voor controle van de snelheid of het ritme van atriumfibrilleren of voor een ander falen van het hart management.

De onderzoekers registreerden hoeveel patiënten een van deze gebeurtenissen meemaakten en berekenden het incidentcijfer (aantal gebeurtenissen per 100 jaar). Incidentcijfers waren achtereenvolgens 6,73, 5,77, 6,44 en 9,65 in respectievelijk de groepen niet / zeldzame, lichte, matige en overmatige drinkers.

32 procent hoger risico op complicaties bij overmatig drinken

De onderzoekers vergeleken het risico op complicaties van de lichte, matige en overmatige drinkers met de niet/zelden-groep. Overmatig drinken ging gepaard met een 32% hoger risico op complicaties in vergelijking met de niet- en zelden drinkers. Er werd geen significant verband waargenomen voor licht of matig alcoholgebruik.

Grotere impact bij sommige subgroepen

Verdere analyses tonen aan dat de impact van overmatig drinken meer uitgesproken was bij patiënten met een laag risico op een beroerte in vergelijking met patiënten met een matig of hoog risico op een beroerte.

Evenzo werd overmatig drinken geassocieerd met een grotere kans op ongunstige resultaten bij patiënten zonder hoge bloeddruk in vergelijking met patiënten met een hoge bloeddruk.

Verder wijst de studie op hogere risico's bij patiënten die geen bètablokkers of plaatjesaggregatieremmers gebruikten in vergelijking met degenen die de geneesmiddelen wel gebruikten.

Overmatig alcoholgebruik vermijden

De bevindingen suggereren dat atriumfibrillatiepatiënten overmatige alcoholconsumptie moeten vermijden om beroerte en andere complicaties te voorkomen. ‘Matig drinken lijkt veilig te zijn’, voegt Dr. Boyoung Joung toe, onderzoeker aan de Yonsei University College of Medicine, Seoul, Republiek Korea.

Aandacht van artsen gevraagd

Volgens Dr. Joung wijzen de bevindingen erop dat overmatig drinken bijzonder schadelijk is voor atriumfibrillatiepatiënten die als minder kwetsbaar voor complicaties worden beschouwd. ‘Artsen zouden patiënten moeten vragen naar hun alcoholgebruik en hiermee rekening moeten houden bij het berekenen van hun risico op een beroerte.’

Lees ook
Boekrecensie: Drankje? van David Nutt

Boekrecensie: Drankje? van David Nutt

Uit Voeding Nu 3: Met zijn boek Drankje? trapt David Nutt tal van open deuren in. Ook zijn afkeer van alcoholgebruik steekt hij – in tegenstelling tot wat hijzelf beweert – niet onder stoelen of banken. Toch is het van oorsprong Britse boek in diverse opzichten een eyeopener.

Goed eten voor een goed microbioom

Goed eten voor een goed microbioom

Het eten en drinken van veel fastfood, alcohol en suiker leidt eerder tot ontstekingen in het lichaam. Een groenterijk dieet heeft juist het tegenovergestelde effect, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG.

Weerstand in verschillende verschijningen

Weerstand in verschillende verschijningen

‘Juist nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan leefstijl’, een boodschap die regelmatig terugkomt in deze coronatijd.In een brandbrief aan het kabinet werd recentelijk zelfs opgeroepen om een campagne te starten over het belang van een gezonde leefstijl tijdens deze pandemie (1). Door onder andere gezonder te eten kan de weerstand immers worden...