Coca-Cola deel 3 - Met de grootte komt verantwoordelijkheid

attachment-Belasting-heffen-op-suiker

Coca-Cola is een bedrijf van grote getallen. Daar spraken we over met Therese Noorlander, directeur public affairs & communications en Arjanne Hoogstad, manager externe communicatie en duurzaamheid. En die grote getallen geven ook aan wat het potentiële het effect kan zijn van een actie van Coca-Cola. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Sprite, het tweede wereldwijde merk na Coca-Cola…

Sprite

Op mijn bureau staat sinds half maart de nieuwe fles Sprite. Die kreeg ik opgestuurd van Therese. Interessante ontwikkeling: Het merk Sprite (bubbels met limoen-citroensmaak) is vanaf nu suiker- en calorievrij. In een frisse nieuwe verpakking. Het doet me denken aan Peijnenburg Zero, wellicht de toekomstige marktstandaard voor ontbijtkoek. Net zoals halfvolle melk nu al het meest gedronken wordt, in plaats van volle melk, vroeger.

Klassieke Coca-Cola niet in suiker verlaagd

In tegenstelling tot Sprite, zal de klassieke Coca-Cola niet zomaar in suiker verlaagd worden. Er zit 10,5 gram suiker in per 100 ml en er zijn geen plannen om hier iets aan te veranderen. Ik vroeg of - als je dat zou doortrekken naar de toekomst - de klassieke drank een soort nicheproduct moet worden in mooie kleine (dure) verpakkingen, en wat minder gedronken. Terwijl de Coca-Cola marketing machine vol inzet op de suikervrije dranken.

'Je moet bij een bedrijf gaan werken', zegt Therese 'Ja dat zou goed kunnen. Zo is het product overigens ook bedoeld in 1886 toen het geïntroduceerd werd', vervolgde ze. De kans dat de klassieke Coca-Cola helemaal zal verdwijnen is niet zo groot. Het is de trots van het bedrijf, al 130 jaar.

Wereldwijd: economische groei brengt obesitas met zich mee

Wereldwijd werken er 140.000 mensen bij Coca-Cola. De verkoop van suikerhoudende dranken gaan omlaag in Nederland. Maar niet overal. In de snelgroeiende economieën, elders in de wereld, wordt wel meer verkocht. Een aantal jaar geleden stond er een bericht in de krant dat Coca-Cola een fabriek opent in Myanmar (Birma). In vijf jaar tijd goed voor 22.000 banen. Goed voor de welvaart in dat land, maar het brengt ook de obesitasepidemie met zich mee. Hoe gaat Coca-Cola hiermee om?

Coca-Cola is groot en daarmee komt verantwoordelijkheid

Therese was dat wel met me eens. In groeiende economieën verandert de leefstijl en ook het consumptiepatroon. Ondervoeding komt minder voor, maar overgewicht en welvaartsziekten juist heel veel meer.

Therese: 'Een mooi voorbeeld is India. Ook een sterk groeiende economie met toenemend overgewicht en gerelateerde ziekten als diabetes type 2. Hier doet Coca-Cola zero sugar het erg goed. De consument is zich juist daar snel bewust geworden van deze gezondheidsrisico’s. Daar wordt dan ook vol op ingezet door Coca-Cola.'

Belasting heffen op suiker

Belasting heffen op suiker, een maatregel die een overheid kan nemen om gezondheid te stimuleren. Wereldwijd wordt veel discussie gevoerd. Het lijkt een interessante maatregel. Het mes snijdt aan drie kanten, zo zeggen voorstanders: Door een hogere prijs worden suikerrijke producten minder verkocht. De producenten worden gestimuleerd suiker uit hun product te halen. En het belastinggeld kan geïnvesteerd worden in gezondheidsbevorderende maatregelen.

Jamie Oliver is het gelukt om dit op de Engelse agenda te zetten. In diverse Amerikaanse steden is het ingevoerd. Mexico kent als sinds 2014 een belasting op de hoeveelheid suiker in frisdrank. En men ziet daadwerkelijk een verschuiving in de aankopen naar dranken die niet belast worden zoals water en vruchtensap.

Belasting op suiker: geen goed idee?

Het is wel bekend dat frisdrankindustrie hier niet zo enthousiast over is. Nu, bij Coca-Cola, wilde ik daar graag wat meer over weten. Therese: 'In principe kennen we in Nederland al een frisdrankbelasting, die wordt ook op water geheven. Dat is een verbruiksbelasting. Als het om belasting op suiker gaat, dan staat Coca-Cola voor een gelijk speelveld voor alle suikerhoudende producten. Alleen belasting heffen op suiker in frisdrank, past daar niet in.'

'Want overgewicht en obestias kent vele oorzaken', zegt ze. 'Dus om dit probleem serieus en effectief aan te pakken moet je vanuit die problematiek samen stappen zetten. Het heffen van een suikerbelasting lost het complexe probleem van overgewicht niet op.'

Therese wil er verder niet over uitweiden. De discussie wordt vooral door de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en de FWS (Nederlandse vereniging Frisdrank, Waters en Sappen) gevoerd.

VoedingsApp

Marketing en communicatie kwamen in de vorige blog al even langs. Wat vindt Coca-Cola van het nieuwe initiatief om een voedingsapp te ontwikkelen waarop je kunt zien of het product dat je koopt verantwoord is? Therese: 'Wij zijn zoals eerder gezegd vóór transparantie en het geven van begrijpelijke informatie aan consumenten. Als een dergelijke app daaraan bijdraagt, zijn we daar blij mee.'

Maar Coca-Cola heeft nooit meegedaan aan het Vinkje… 'Nee, dat klopt', geeft Therese toe. 'Dat was voor mijn tijd, maar ik ga er vanuit dat Coca-Cola in Nederland daar een goed overwogen keuze in heeft gemaakt.' Arjanne vult aan: 'Het Vinkje paste niet bij onze feitelijke en transparante wijze van informeren. Het Vinkje impliceert goed of slecht terwijl dat in onze ogen niet kan voor een enkel product'.

Stoplichten met dagelijkse richtlijnen

Ook hier heeft zich na ons gesprek nog een interessante ontwikkeling voor gedaan. Coca-Cola is een van de zes grote voedingsmiddelen bedrijven (naast PepsiCo, Nestlé, Unilever, Mars, Mondelez) die zich begin maart publiek heeft uitgesproken voor het voeren van een Europees stoplichtensysteem op verpakkingen, in combinatie met ‘dagelijkse richtlijnen’ en portiegrootte.

In een eerdere blog ben ik uitgebreid ingegaan op het helpen van consumenten om gezondere keuzes te maken via vinkjes en stoplichten. Het is een interessante ontwikkeling. Zelfregulering om wetgeving te voorkomen, maar toch… niet eerder is dit zo breed opgepakt, door zoveel grote spelers tegelijk…

Deze derde blog over Coca-Cola ging ook over gezondheid. Over de verantwoordelijkheid van een internationaal bedrijf in relatie tot de overgewichtsepidemie. Het is natuurlijk een lastig verhaal, maar Coca-Cola verkoopt in ieder geval ook nog water en caloriearme dranken. En daar wordt extra op ingezet nu. Zal dit bijdragen aan een gezonder aanbod aan voedingsmiddelen? Ik ben wel benieuwd hoe de lezers van HAS Voedseldialoog dit zien…

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

Consumentenbond wil regels voor ‘natuurlijk’ en ‘puur’ op voedseletiketten

Consumentenbond wil regels voor ‘natuurlijk’ en ‘puur’ op voedseletiketten

De Consumentenbond pleit voor richtlijnen om misleiding en onduidelijkheid tegen te gaan rondom de termen ‘natuurlijk’ en ‘puur’ op voedseletiketten. Er moeten helderen regels komen, net als in Frankrijk, Engeland en Ierland, luidt het verzoek.

RIVM: afspraken met voedingsindustrie over suiker en zout hielpen nauwelijks

RIVM: afspraken met voedingsindustrie over suiker en zout hielpen nauwelijks

Het is een soort terugkomend ritueel: het RIVM ontdekt jaarlijks opnieuw dat ondanks het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, Nederlanders nog steeds te veel zout en suiker binnenkrijgen. “Er had meer kunnen worden bereikt als voor meer producten afspraken gemaakt waren”, aldus het RIVM.